Slot tekniker.

Slot tekniker.

Cache Creek Casino Resort i Brooks, CA 95606 USA.

Opprettholder alt Slot Department-utstyr ved hoy driftssikkerhet og a yte overlegen service til bade interne og eksterne kunder.

ESSENTIAL PUNKTER OG ANSVAR inkluderer folgende. Andre oppgaver kan tildeles.

Handter maskinrelaterte kundeproblemer pa en rask, hoflig og profesjonell mate.

Installere, flytte, teste, reparere og vedlikeholde spor og elektroniske / elektro-mekaniske komponenter, delsystemer og systemer.

Gjennomga, tolk og bekreft spilleautomater, innstillinger og jackpotter av etablerte belop.

Feilsok og reparer spor og annet utstyr / systemer for a minimere nedetid og maksimere lonnsomheten i spilloperasjonen.

Uavhengig og / eller samarbeidende utforelse av avanserte oppgaver, inkludert, men ikke begrenset til, RAM-klargjoring, oppsett / konfigurering av programvare, progressiv system (er) maskinvare- og programvareinstallasjon, konfigurering og feilsoking.

Tolk bokforing / kommunikasjonssysteminformasjon som relatert til riktig maskinfunksjonalitet.

Assist i den videre oppl ringen og utviklingen av andre ansatte.

Opprettholde sikkerheten til nokler og selskapets eiendeler.

Utfor tildelte oppgaver i samsvar med gjeldende foderale, statlige og lokale bestemmelser.

Denne jobben har ingen tilsynsansvar.

For a utfore denne jobben, ma en person v re i stand til a utfore hver vesentlig plikt tilfredsstillende med eller uten rimelig innkvartering. Kravene nedenfor er representativ for kunnskap, ferdighet og / eller evne som kreves.

UTDANNING OG / ELLER OPPLEVELSE.

Videregaende Diplom eller G.E.D kreves. Minst 1 ars erfaring eller tilsvarende kombinasjon av utdanning og intern oppl ring. Ferdighet i bruken av handverktoy, kraftverktoy og elektrisk / elektronisk testutstyr. Kjennskap til Microsoft operativsystemer / kontor applikasjoner. Ma ha overlegen gjesteservice, kommunikasjon og teamarbeid ferdigheter.

Ma v re minst 21 ar gammel.

Evne til a legge til, trekke, multiplisere og deles i alle maleenheter ved hjelp av hele tall, vanlige fraksjoner og desimaler. Evne til a beregne hastighet, forhold og prosent og a tegne og tolke enkle grafer. Evne til a anvende begreper grunnleggende algebra og geometri.

Evne til a lese og tolke dokumenter som sikkerhetsregler, drifts- og vedlikeholdsanvisninger og prosedyrhandboker. Evne til a skrive rutinemessige rapporter og korrespondanse. Evne til a snakke effektivt for grupper av kunder eller ansatte i organisasjonen.

Evne til a anvende sunn fornuft forstaelse for a utfore instruksjoner innredet i skriftlig, muntlig eller diagramform. Evne til a handtere problemer som involverer flere konkrete variabler i standardiserte situasjoner. Evne til a definere problemer, samle inn data, etablere fakta og trekke gyldige konklusjoner. Evne til a tolke en rekke instruksjoner i skriftlig, muntlig, diagram, matematisk eller tidsplan.

CERTIFIKATER, LISENSER, REGISTRASJONER.

Cache Creek Casino Resort Tribal Gaming-lisens.

De fysiske kravene beskrevet her er representative for de som ma oppfylles av en ansatt for a kunne utfore de viktigste funksjonene i denne jobben med eller uten rimelig innkvartering.

Mens du utforer oppgaver for denne jobben, er ansatt regelmessig palagt a snakke eller hore. Ansatte er ofte palagt a sta; bruk hender til a finger, handtere eller fole og na med hender og armer. Arbeidstaker er ofte palagt a ga og boye, knelte, knuse eller krype. Ansatte ma lofte og / eller flytte opptil 25 pund regelmessig, lofte og / eller flytte opp til 50 pund, og loft og / eller flytte opp til 100 pund. Spesifikke visuelle evner som kreves av denne jobben, inkluderer n rbilde, avstandssyn, fargesyn, perifert syn, dybdeoppfattelse og evne til a justere fokus.

Arbeidsmiljokarakteristikkene som er beskrevet her, er representative for de som en ansatt moter nar de utforer de viktigste funksjonene i denne jobben med eller uten rimelig innkvartering.

Under utforelsen av oppgaven til denne jobben, blir ansatt regelmessig utsatt for tobaksroyk. Medarbeiderne er av og til utsatt for royk eller luftbarne partikler og risiko for elektrisk stot. Medarbeiderne er av og til utsatt for a bevege mekaniske deler; hoye, usikre steder og utenfor v rforhold. Stoynivaet i arbeidsmiljoet er vanligvis hoyt.

Publisert dato: 1 maned siden.

Ved a klikke pa knappen ovenfor, godtar jeg ZipRecruiter Vilkar for bruk og bekrefter at jeg har lest personvernreglene, og godtar a motta e-postvarsler.

Felt Service Tekniker.

G3 Bedrifter i Napa, CA.

Skrevet 11 dager siden pa ZipRecruiter.

Hva du skal gjore Vi er pa utkikk etter en erfaren tekniker innen feltutstyr i Napa for a stotte vart ColloPack Solutions Team. Ideell kandidat vil ha erfaring i vinindustrien og v re.

Felt Service Tekniker.

LG Electronics USA, Inc. i Woodland, CA.

Skrevet 4 dager siden pa Nexxt.

** Felttjeneste Tekniker ** Plassering ** Woodland, CA ** Avdeling (Org 2) ** CS Field Service-I40026 ** Jobrekvisisjon ** 21174 ** Firma: ** LGEAI ** Jobb Funksjon: ** Felt Service og stotte ** pa LG vi.

Felt Service Tekniker.

SJE Rhombus i Vacaville, CA.

Postet for 1 maned siden pa StartWire.

Felttjenestekunneren er ansvarlig for testing av styringssystemer for sending, vellykket oppstart og igangkjoring av nye prosjekter, samt feilsoking og service reparasjon.


Comments are closed.

Hei! Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Registrer deg nå!